dimecres, 27 d’octubre del 2021

CONTENIDOS CASTELLANO

Hola famílias ,

Aquí tenéis los contenidos del primer trimestre de castellano.    

                                   PRIMER TRIMESTRE LENGUA CASTELLANA

TEMA 1


El diccionario.

Ortografía: Uso de la mayúscula. 

Gramática: La comunicación. Las lenguas de España.

Expresión. oral y escrita: escritura de una fábula Literatura: La fábula


TEMA 2

Palabras sinónimas y antónimas

Ortografía: r/rr

Gramática: Sílabas tónicas y sílabas átonas . Palabras agudas, llanas y esdrújulas.

Expresión oral y escrita: escribir una descripción. Literatura: La descripción de personas

TEMA 3 -Ortografía: c/q

-Gramática: enunciado, texto, oración

-Expresión oral y escrita: diálogo oral y escrito -Literatura: el diálogo


TEMA 4

-Vocabulario: Palabras Polisémicas.

 -Ortografía: g/j

-Gramática: La oración: sujeto y predicado.

 -Literatura: Texto instructivo.

divendres, 22 d’octubre del 2021

Preparant la tardor

 Estem preparant la decoració del centre per celebrar la Tardor

OLIMPO

Aquesta setmana hem començat amb petites obres de teatre  per treballar  les habilitats  socials del programa.Tallers: El moviment i la força de l'aire.

 Hola famílies,

Amb material reciclat hem construït un cotxe que es mou  amb la força de l'aire. Després hem comprovat si funciona.

dimarts, 19 d’octubre del 2021

CONTINGUTS PRIMER TRIMESTRE

Hola famílies,
Aquest primer trimestre estudiarem:

                                            CONTINGUTS PRIMER TRIMESTRE

 

Naturals / Socials

Matemàtiques

Català

Anglès

Naturals:

.Alimentació saludable.

.Aparell respiratori i aparell circulatori.

 

Socials:

.Mapes i planols orientació espacial.

.El sistema solar.

.L'ordre de les operacions:

la suma, la diferència, el producte, el quocient,l'ordre de les operacions, formulem expressions i expressions amb parèntesis).

 

.Calculem verticalment:

La suma , la multiplicació i la resta vertical, multiplicació dels nombres10,100,1000, multiplicació per nombres de dues xifres i multiplicar amb valor posicional.

 

.Geometria:

Relacions entre rectes, les coordenades, reflexos i simetria.

 

.La divisió:

La divisió, residu, els nombres 10,100,1000 com a divisors, valor posicional.

.Text narratiu.

.Els camps semàntics.

.El nom.

La síl·laba.

.La ressenya.

.Refranys i frases fetes.

.L'article.

.L'adequació de les paraules.

.L'adjectiu.

.Ortografia( mb, mm, mp,nf i nv)

.Llenguatge oral.

.Lectura.

Vocabulary:

.verbs, places in town, belongings,numbers, sports verbs, sports gerunds, sports equipment, seasons and weather.

 

Grammar:

like/don't like, present continus, verb to be, there is /are, how much/many do/don't,everyday language.

 

Listening and speaking:

Listening for specific information,pronunciation....

 

Reading:

Reading and understanding information.

 

.Festivals: Halloween.


divendres, 1 d’octubre del 2021

CAMPAMENT CALA DES JONDAL

Estimades famílies, A continuació, teniu unes imatges de l'estada al campament de cala des Jondal. L'alumnat va poder gaudir de dife...